Välgörenhet

Köp bivaxdukar och gör något gott för kvinnor!

När du köper BeeWrappos bivaxdukar skänker du också pengar till välgörenhet för kvinnor på Sri Lanka. Vi skänker 5% av vinsten till organisationen Rosie May som stöttar ensamstående kvinnor på Sri Lanka. 

Rosie May verkar för att styrka kvinnor på Sri Lanka, genom att ge jobbmöjligheter och stöd med allt från skolkostnader till barnen, barnhem men också mat nu i svåra tider. De erbjuder körträning för att kvinnorna ska kunna köra tuktuks och tjäna sina egna pengar. Rosie Mays tuktuks är rosa och arbetar med att köra hem kvinnor och barn för ökad säkerhet, men också turister. 

Du bidrar till att köpa en tuktuk! Pengarna går bland annat till att köpa tuktuks som kvinnorna kan köra, barn i nöd men också matpåsar för de som har det svårt. 

På Sri Lanka är det inte så vanligt att kvinnor arbetar, utan är ofta hemma med barnen och sköter hushållet. Enligt en rapport är endast 34% av kvinnor i arbetsålder anställda. Sexuella trakasserier är tyvärr vanligt i lokaltrafiken, vilket kan undvikas med stöd från detta projekt. 

Vi har valt denna organisationen för att det är en mindre organisation med en lokal påverkan på plats och stöttar kvinnor att bli självständiga och försörja sin familj.  

Läs mer om arbetet här: